dijous, 18 d’octubre de 2007

El PNZVG renova la Carta Europea de Turisme Sostenible

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) ha renovat el certificat de la Carta Europea de Turisme Sostenible, acreditació de qualitat d'àmbit europeu que certifica que el desenvolupament del turisme en un territori es ralitza de manera sostenible. La presentació d'aquesta distinció es va fer dimarts passat, 9 d'octubre, i la presidió el director del Parc, Xavier Puig. La Carta Europea de Turisme Sostenible als espais protegits és una de les línies d'actuació més importants promogudes per la Federació EUROPARC, entitat que aglutina els parcs nacionals i naturals de trenta-dos països europeus, i distingeix els espais protegits que han definit una estratègia i un seguit d'actuacions per fer compatible el desenvolupament sostenible del turisme amb les tasques necessàries de conservació i millora del patrimoni natural i cultural que es protegeix. Fins al 2006 només set parcs estatals comptaven am aquest reconeixement, un dels quals era el PNZVG, pioner a l'Estat. A més, ha estat reconegut com un dels cinc primers parcs a Europa que assoleix la renovació de la Carta per un nou període de cinc anys. Aix`po ha estat possible gràcies a la col·laboració dels actors del turisme a la Garrotxa, agrupats sota l'associació Turisme Garrotxa.